آدرس بیمارستان سینا همدان

دوره مقدماتی php
آدرس بیمارستان سینا همدان
آدرس بیمارستان سینا همدان

پیروزی انقلاب اسلامی مبارک باد22 بهمن روز تجدید عهد با انقلاب،امام و اسلام بر همگان مبارک باد

مراسم زیارت عاشورا و مداحی به مناسبت شهادت حضرت فاطمه (س)در ایام شهادت دخت نبی اکرم (ص)و ام ابیها مراسم زیارت عاشورا و مداحی در نمازخانه بیمارستان سینا برگزار شد

دیدار با خانواده رزمنده ایثارگر مرکزدر ایام الله دهه مبارک فجر از ایثارگر مرکزآموزشی درمانی سینا قدردانی شد

حضور ارزیابان محترم اعتبار بخشی معاونت درمان درمرکز آموزشی درمانی سیناسنجه های اعتبار بخشی دربیمارستان سینا توسط کارشناسان معاونت درمان مورد ارزیابی قرار گرفت

کسب رتبه نخست در مصرف انرژی توسط بیمارستان سینا (فرشچیان)بیمارستان سینا رتبه نخستین را در مصرف استاندارد انرژی برق و گاز کسب نمود

آدرس بیمارستان سینا همدان

دوره مقدماتی php

آدرسهمدان،خیابانمیرزادهعشقی،مرکزآموزشیدرمانیفرشچیانسینا شمارهتلفنشمارهفکس ©طراحيواجرا روابطعمومیمرکزآموزشیدرمانیفرشچیانسینا

آدرسهمدان،خیابانمیرزادهعشقی،مرکزآموزشیدرمانیفرشچیانسینا شمارهتلفنشمارهفکس صفحه ای که به دنبال آن هستید پاک شده، جا به جا شده و یا از ابتدا وجود نداشته است!

این بیمارستان در شهرستان همدان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1277 باظرفیت 220 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 152 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: داخلی ، جراحی ، اورژانس ، ارولوژی ، قلب ، نفرولوژی ، پیوند کلیه ، CCU

این بیمارستان در شهرستان همدان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1297 باظرفیت 200 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 132 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: جراحی ، اورژانس ، چشم پزشکی ، سوختگی ، گوش و حلق و بینی ، جراحی ترمیمی ، داخلی

آدرس بیمارستان سینا همدان

این بیمارستان در شهرستان همدان واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است كه در سال 1356 باظرفیت 100تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 100 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، گوش و حلق و بینی ، چشم پزشکی ، ارتوپدی ، ارولوژی ، جراحی مغز و اعصاب ، CCU

این بیمارستان در شهرستان همدان واقع شده و بیمارستانی تامین اجتماعی – درمانی است كه در سال 1375 باظرفیت 220 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 116 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، گوش و حلق و بینی ، CCU

این بیمارستان در شهرستان همدان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1365 باظرفیت 200 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 196 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: داخلی ، کودکان ، اورژانس ، روانپزشکی ، عفونی ، پوست ، نرولوژی

این بیمارستان در شهرستان همدان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1357 باظرفیت 180 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 195 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: داخلی ، جراحی ، اورژانس ، ارتوپدی ، جراحی مغز و اعصاب ، ICU

این بیمارستان در شهرستان همدان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1357 باظرفیت 300 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 158 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: زنان و زایمان ، نوزادان ، ICU , NICU

این بیمارستان در شهرستان همدان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1357 باظرفیت 80 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 55 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: کودکان ، نوزادان

این بیمارستان در شهرستان اسد آباد واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1361 با ظرفیت تخت ثابت 85 ، تأسیس ، و در حال حاضر 90 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، CCU ، Post CCU

این بیمارستان در شهرستان تویسرکان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1363 با ظرفیت تخت ثابت 150 ، تأسیس ، و در حال حاضر 105 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، CCU

این بیمارستان در شهرستان رزن واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1366 با ظرفیت تخت ثابت 96 ، تأسیس ، و در حال حاضر 96 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، CCU

این بیمارستان در شهرستان کبودر آهنگ واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1376 با ظرفیت تخت ثابت 64 ، تأسیس ، و در حال حاضر 25 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : زنان و زایمان ، اورژانس

این بیمارستان در شهرستان ملایر واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1374 با ظرفیت تخت ثابت 128 ، تأسیس ، و در حال حاضر 165 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، نوزادان ، کودکان ، اورژانس ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، ارتوپدی ، ICU ، CCU

این بیمارستان در شهرستان ملایر واقع شده و بیمارستانی تامین اجتماعی – درمانی است . که در سال 1374 با ظرفیت تخت ثابت 112 ، تأسیس ، و در حال حاضر 80 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، CCU

این بیمارستان در شهرستان ملایر واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1322 با ظرفیت تخت ثابت 124 ، تأسیس ، و در حال حاضر 94 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : زنان و زایمان ، اورژانس

این بیمارستان در شهرستان نهاوند واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1371 با ظرفیت تخت ثابت 128 ، تأسیس ، و در حال حاضر 160 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، نوزادان ، CCU

این بیمارستان در شهرستان نهاوند واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1377 با ظرفیت تخت ثابت 60 ، تأسیس ، و در حال حاضر 40 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی

آدرس بیمارستان سینا همدان
آدرس بیمارستان سینا همدان
9

دوره مقدماتی php

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *