نحوه مصرف مرمکی

دوره مقدماتی php
نحوه مصرف مرمکی
نحوه مصرف مرمکی

 مُرّ یا مرّ مَکّی یا مرّ حجازی صمغ رزینی معطّری است که از درختچه‌ای از خانواده Burseraceae گرفته می‌شود.   مر  دارای ماده مخدری به نام Furanoeudesma-1,3-diene فیوریناادوسمی  1 و 3 دین است Furanoeudesma-1,3-diene فیوریناادوسمی  1 و 3 دین مخدر موجود در مر دارای خاصیت اگونیستی گیرنده ای  دلتای اوپیوئیدی در مغز و اعصاب است    گیرنده های اوپیوئید دلتا چکار می کنند  delta-opioid receptor جالب در همین مسله است که این گیرنده ها  δ-opioid receptor  دلتا بر عکس مو  قدرت زیادی برای  کنترل  و کاهش درد ندارد   گو اینکه  تحریک انها  هم  باعث کاهش درد می شود ولی گیرنده ای مو مورفین اگر تحریک شوند  به مقدار بیشتر از تحریک گیرنده دلتا  درد را کاهش می دهند تحریک گیرنده ای  دلتای مغز باعث از بین رفتن افسردگی و تغییرات بر روی خلق افراد می شود و نوع جهان بینی او را تغییر می دهد وشاید به راستی  بشر را ادم می کند؟    نوشیدنی گیاهی (قمر) حاوی Furanoeudesma-1,3-diene نوشیدنی  برای هبوط و یا  عروج ؟  ترک متادون  با نوشیدین قهوه و مر امروزه  اعتیاد به ماده مخدر متادون یکی از مشکلات مهم در کشورهای مثل ایران است موادی که اگونیست گیرنده ای اوپیوئیدی هستند  می توانند در درمان اعتیاد به متادون سودمند باشند  در کشور تایلند گیاهی به نام  کراتوم وجود دارد که  حاوی الکالوئید ی به نام میراگینین Mitragynine است  امروزه در تایلند از برگ گیاه کراتوم در ترک اعتیاد به ماده مخدر متامفتامین استفاده می کند و این گیاه در خط مقدم درمان اعتیاد به تریاک و هروئین  است و از ان به جای متادون برای ترک اعتیاد تریاک استفاده می کنند   میراگینین Mitragynine  یک اگونیست گیرنده ای دلتای مورفینی  همانند  مخدر  Furanoeudesma-1,3-diene فیوریناادوسمی  1 و 3 دین  در صمغ مر  است    مر در طب سنتی در بیمارهای زنان  مر یک داروی ضد عفونی کننده و کشنده تک یاخته ای است  در مومیایی ها اثاری از مر بر روی الت تناسلی مردان یافته اند  تحقیقات جدید اثرات موثر مر را به صورت شیاف واژینال در درمان بیمارهای  عفونی واژینت تریکوکومونایی نشان داده است مر با قهوه (نوشیدنی قهوه مرمکی  یا نوشیدنی قمر )  نوشیدنی قمر مخلوطی از قهوه و مر است  ابتدا مر را در داخل اسیاب خوب خرد کنید  مقدار دو گرم مر را وزن کنید   قهوه را با دولیوان اب داغ دم کرده و به بعد از ریختن درون لیوان دوگرم مر به ان اضافه می کنیم  به خوبی محلول قهوه و مر را بهم زده و بعد انرا میل کنید   ماده مخدر Furanoeudesma-1,3-diene فیوریناادوسمی  1 و 3 دین  داخل مر با قهوه و چای بهتر جذب می شود و باعث بروز یک حالت  سرخوشی می شود  مصرف مر به مقدار زیادی می تواند باعث اسهال شود   مصرف روزانه یک لیوان قهوه با ۱ گرم مر صبح و عصر می تواند به عنوان یک داروی ترک کننده متادون  استفاده شود

توجه اگر میزان مصرف شما بالا  و بیشتر از 4 گرم مر باشد باید یک قاشق غذاخوری خاکشیر خشک را در دهان گذاشته و میل کنید تا از اسهال مر جلوگیری شود  نویسنده  بسیاری فکر می کنند نوشتن مطالب علمی دست اول کار ساده ای است انهم در زمینه مواد مخدر روانگردان  انچه شما امروز در مدت یک دقیقه می خوانید ثمره ماه ها  مطالعه و تحقیقات است  دال بر خودستایی نیست اگر ذکر کنم بعضی از مطالب من را در هیچکدام از سایت ها ی فارسی زبان و حتی انگلیسی زبان نخواهید یافت  متاسفانه به این نتیجه رسیدم انچه در این کشور بهایی ندارد علم است و این  نوشته ها را جز معدود افرادی که عاشق علم دانش هستند نمی خوانند اما همین هم من را راضی و ارضا می کنند که می بینم در بین این همه انسان چند ادم هم هستند ؟  هبوط انسان یا هبوط مفهومی در دستگاه نظری و آموزه‌های اسلامی و مسیحی‌ست که به نافرمانی انسان در برابر خدا و فرستادن او به زمین اشاره دارد.چای کراتوم حاوی میراگینین استماده مخدر جدید حاوی میراگینین  در سوئد 9 نفر را کشتمیراگینین چیست    

مرمکی، شیره درختی است 

 Commiphora myrrha

صمغ یا لبن درختی است که در بلاد مغرب و روم و جزیره سقوطره می شود؛ بسیار بلند و رعنا و نرم و گره دار و گرههای آن مانند بندهای نی و جوف آن مصمت یعنی میان آن پر می باشد و از آن نیزه می سازند مشهور به نیزه نی است و جمیع اجزای آن تلخ  نزد بعضی مران و مالیا یکی است و این قول اقرب به صواب است چه در افعال قریب به هم اند.این صمغ از درخت مران گرفته می شود که در زمین عرب به هم می رسد و جمیع اجزای آن تلخ و چوب آن صلب استطبیعت آن در آخر سوم گرم و در آخر دوم خشک و در آخر سوم نیز گفته اند و در دوم گرم و خشک دانسته اند.خواص: پاک کننده و خشک کننده و قابض بی گزیدگی و باز کننده و اعتدال بخش و مسهل و ملین و حل کننده  باد و ورمهای سرد بلغمی و از داروهای بسیار مهم و مشهور طبی است و در ترکیب بسیاری از داروهای طبی به عنوان حافظ و مانع پیرایش اخلاط عفونی میشود. در ترکیب با داروهای مناسب برای جلوگیری از آب ریزش و بد بوئی بینی و درد شقیقه و سردرد نافع و خشک کننده زخمهای سر و سایر زخمهای بدن است. التیام دهنده درد گوش و چرک آن و مسکن درد ها و اعضاء متورم و حل کننده آنها و رافع زخمهای عفونی دهان و لثه و قاطع خونریزی لثه و بدبویی دهان است. ناراحتیهای حلق و خشونت سینه را برطرف نموده و کلیه دردهای چشم را از نوع آبریزش و چرک کردن و خارش و سرخی و خونمردگی زیر چشم را معالج است.در مورد امراض سینه مثل سرفه مزمن تر و آسم و تنگی نفس و درد پهلو و سینه و سستی معده و رطوبات آن را برطرف و اعضاء داخلی را تمیز نموده و حل کننده نفخ و خون منعقد در رحم و نرم نمودن شکم و اسهال زرد آب و اصلاح زخمهای امعاء و دل پیچه های بادی و بلغمی و ورم طحال و خارج کردن کرم معده و جنین و ادرار بول و حیض و دردهای کلیه و مثانه است و سختی آنها را معالجه نموده و مفید و موثر استجهت دردهای فتق و ورم طحال و خونریزیهای شدید رحم و تبهای مفید و پادزهر سموم سرد و گزیدگی حشرات و حل کننده بلغم و تورمها منجمله خنازیر است. زخمهای عمیق را رسانده و خشک نموده و بر آنها گوشت تازه میرویاند. برای جرب چرکی و خارش و زخمهای عفونی  خون مردگی زیر پوست و برطرف نمودن جوش و کورک و دردهای مفاصل وسیاتیک و نقرس وشکستگی استخوان موثر است. برای گرم مزاجان مضر و بوئیدن آن خواب آور و باعث سستی سردرد میشود و برای مثانه مضر که مصلح آن عسل است.مقدار خوراک دارویی آن از یک باقلا تا نیم درم است. برگ آن مقوی معده و حل کننده نفخ و مدر مواد اضافی و دافع سموم مار گزیدگی و حشرات است. گرد سوخته آن سوختگی با آتش را خشک نموده و مالیدن پوست سوخته آن با آب رافع جرب چرکی است و انفیه سایر اجزاء این گیاه قاطع خونریزی بینی میباشد. ضماد آن با سوخته پرسیاوش برای رشد موی سر و خوردن خاکه آن بقدر دو درم کشنده استافعال و خواص (متن اصلی مخزن الادویه):جالی و مجفف و قابض بیلذع و مفتح و منضج ومسهل و ملین و ملزق و محلل ریاح و اورام بارده بلغمیه و از جمله ادویه جلیله و  عظیم النفع است و داخل تراکیب کبار[1] کرده می شود و حافظ و مانع تعفن اخلاط است و لهذا حکمای سلف بر اجساد اموات برای تجفیف و نشف رطوبات و حفظ آنها از تعفن و فساد و تغییر با بعض ادویه مناسبه می مالیده اند. سعوط[2] مقدار یک دانگ آن منقی دماغ و با آب مرزنجوش جهت منع نزولات و با آب نعناع جهت بدبویی بینی ولیکن باید گرم نموده باشند.

X

دوره مقدماتی php

– ǁی
15 ј .

– ѐ 50
.

ی
ǘ “takhfif”
.

* ی ј
ی 92
100 .
 


ǘ

نحوه مصرف مرمکی

 


 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات
اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوی اخبار و مطالب
منتشر شده در
اطلاعی نداريم! 

ی magiran.com
ʝ
 
 

 

عنوان چله ترک غیبت داریم 86 بازدید|10 پست تو تل  سرچ کنید ترک گناه  گروه بالا میاد  عکس کمپ ترک گناه  هست پروفایل  امیدوارم توی زندگیهاتون هیچ وقت مشکلی نداشته باشید، همه چیز خوب و درست و سرجاش باشه، اما اگر خدای نکرده یه وقت گره کوری خورد به زندگیتون، خدا رو قسم بدید به […]

Read More

عنوان رفع ترک های پوستی 57 بازدید|7 پست 1397/02/18 | 10:41 0 نفر لایک کرده اند … گزارش تاپیک نامناسب رفع ترک های پوستی | تبادل نظر نی نی سایت|ترک اعتیاد|با گیاهان دارویی|طب سنتی|دارو گیاهی|تریاک|شیشه|کراک|متادون||ترامادول|عرقیات|jv; hujdhn|’dhihk nhv,dd درمان ترک اعتیاد با داروهای گیاهی  مشاوره تلفنی درمان بیماری ها متخصص گیاهان دارویی و طب سنتی حکیم محمد صدیقی با بیش […]

Read More

نحوه مصرف مرمکی

عنوان ترک دادن سیگار همسر؟ 216 بازدید|30 پست دوستای گلم من چیکار کنم شوهرم سیگارو ترک کنه؟  این ب ذهنم رسید که هروز یکی دوتا سیگار از پاکتش کش برم تا حس کنه شور کشیدنو درآورده.  نمی‌دونم راهکار دیگه ای دارین؟ اینترنت چرت و پرت نوشته…  1397/02/11 | 02:56 0 نفر لایک کرده اند … […]

Read More

عنوان یکی داره ترک میکنه 179 بازدید|22 پست اعتیادشو. …میشه با دل مهربونتون دعاش کنید یا صلوات فرستید حتما روزای سختی میگذرونه. …ممنووووووونم من اونیم ک سایه هم نداشت   بیشتر ببینیدبستن 1397/02/04 | 22:14 18 نفر لایک کرده اند … گزارش تاپیک نامناسب یکی داره ترک میکنه | تبادل نظر نی نی سایت|ترک اعتیاد|با گیاهان […]

Read More

عنوان ورم و ترک بارداری 439 بازدید|118 پست از چند هفته شروع میشه؟؟ تو به تحریک فلک فتنه دوران منی . من به تصدیق نظر محو تماشای توام بیشتر ببینیدبستن 1396/11/26 | 02:23 0 نفر لایک کرده اند … گزارش تاپیک نامناسب ورم و ترک بارداری | تبادل نظر نی نی سایت|ترک اعتیاد|با گیاهان دارویی|طب […]

Read More

عنوان ساده یا ترک؟؟ tarak 188 بازدید|37 پست میدانم…. میدانم تا ابد یک مسافر خواهم ماند … بیشتر ببینیدبستن 1396/11/01 | 22:52 2 نفر لایک کرده اند … گزارش تاپیک نامناسب ساده یا ترک؟؟ tarak | تبادل نظر نی نی سایت|ترک اعتیاد|با گیاهان دارویی|طب سنتی|دارو گیاهی|تریاک|شیشه|کراک|متادون||ترامادول|عرقیات|jv; hujdhn|’dhihk nhv,dd درمان ترک اعتیاد با داروهای گیاهی  مشاوره […]

Read More

عنوان ترک شکم در بارداری 214 بازدید|30 پست بچه ها من ماه اول بارداریم  میخوام بدونم کسی میدونه چکار کنم شکمم ترک نخوره  خواهرم روغن زیتون زد اما بازم پر از ترک شد  فقط 21 هفته و 3 روز به تولد باقی مونده ! 1 5 10 15 20 25 30 35 40 خدایا سپاسگذارم […]

Read More

عنوان ناباروری و ترک همسر 1042 بازدید|111 پست خانما اگه نابارور بودید و یا اگه هستید حاضرید بخاطر عشق به همسرتون ازش جدا بشید و اجازه بدید اون شانسشو با یکی دیگه امتحان کنه و بچه دار بشه ؟  تعداد رای : 49 نظرسنجی آیا حاضرید جدا بشید بله 12 24% خیر 37 75% اون […]

Read More

عنوان خشکی و ترک پا 183 بازدید|18 پست از دست ترکای پام کلافه شدم؟ چیکارر کننم؟ 1396/07/19 | 23:17 0 نفر لایک کرده اند … گزارش تاپیک نامناسب خشکی و ترک پا | تبادل نظر نی نی سایت|ترک اعتیاد|با گیاهان دارویی|طب سنتی|دارو گیاهی|تریاک|شیشه|کراک|متادون||ترامادول|عرقیات|jv; hujdhn|’dhihk nhv,dd درمان ترک اعتیاد با داروهای گیاهی  مشاوره تلفنی درمان بیماری […]

Read More

عنوان ترک ورزش در بانوان 340 بازدید|39 پست معمولا ترک ورزش در بین خانم ها دلایل متفاوتی داره من دنبال دلایلی هستم که باعث میشه بانوان سرزمینم از ورزش دور بشن و اون رو ترک کنن. تا الان به مسائل جالبی رسیدم مثل بچه دار شدن، وارد شدن یک مرد به زندگیشون، تنبلی، آسیب، فشار […]

Read More

نحوه مصرف مرمکی
نحوه مصرف مرمکی
9

دوره مقدماتی php

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *