تعبیر خواب درخت گیلاس و آلبالو

دوره مقدماتی php
تعبیر خواب درخت گیلاس و آلبالو
تعبیر خواب درخت گیلاس و آلبالو

تعبیر خواب درخت گیلاس ، پربار امام صادق و حضرت یوسف و ابن سیرین همگی در سایت فال و خواب.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم تعبیر خواب سایت است مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.

همانطور که می دانید خواب یکی از نشانه های بزرگ خداوند است که می دانیم که خواب برادر مرگ است و بی شباهت به مرگ نیست.موقعی که می خوابیم روح از بدن ما جدا می شود و وقتی که می میریم هم روح از بدنمان جدا می شود.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب کوتاه کردن مو توسط پدر ، مرده و زنده در خواب چیست

روح در خواب به آسمان می رود و به همین دلیل است که ما خواب می بینیم و گاهی رویای صادقه می بینیم.وقتی در قرآن می نگریم بارها کلمه خواب را می بینیم و این نشانه اهمیت خواب دارد.

تعبیر خواب درخت گیلاس و آلبالو

دوره مقدماتی php

خواب در قرآن بنام حُلم آمده است و گاهی هم به صورت جمع آن یعنی احلام ، و گاهی منام و رویا.در احادیث به صورت رویا آمده است و از خواب های خوب بنام مبشرات نام برده شده است.

دیدن درخت گیلاس درخواب تعبیرش عشق و ازدواج است. اگر درخواب درخت گیلاس دیدید به زودی عاشق می شوید و ازدواج موفقی خواهید داشت.

لوک اویتنهاو می گوید که درخت گیلاسی پر از شکوفه نشانه سرگرمی و خوشبختی است

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب پرتقال و نارنگی ، از مرده گرفتن و دادن به دیگران و زن باردار در خواب

خواب کاشتن درخت گیلاس به این معنی است که به ثروت بسیار زیادی خواهید رسید و با شادی زندگی خواهید کرد.

برای کامل شدن این بحث تعبیر خواب گیلاس را از دید معبران بزرگ را برای شما آورده ایم.

مولف

دیدن گیلاس در خواب معنای رونق و شکوفایی در کار و زندگی بیننده خواب را نوید می دهد.

همچنین این خواب می تواند به موفقیت و شادی و سربلندی نیز تفسیر شود.

اگر گیلاس را با سایر میوه های رسیده در خواب ببینید این خواب نشان دهنده شروع یک رابطه صمیمانه است.

اگر در خواب دیدید که گیلاس می خورید و از خوردن آن لذت می برید معنی خواب این است که می تواند با مهربانی مچ هر کسی را بخوابانید.

اگر در خواب گیلاس ترش ببینید معنی خواب این است که غم و اندوه و نگرانی به شما می رسد.

گیلاس کال در خواب دیدن نشانه نیازهای شماست و گیلاس رسیده در خواب سلامتی شما را نشان می دهد.

آنلی بیتون

اگر در خواب گیلاس ببینید معنی خواب شما این است که بخاطر رفتار خوب خود محبوب می شوید.

اگر در خواب دیدید که گیلاس می خورید یعنی تلاش شما برای رسیدن به هدفی خوب صرف می شود.

اگر در خواب گیلاس نرسیده ببینید معنی خواب این است که خوشبختی خیلی به شما نزدیک است.

منوچهر مطیعی

اگر گیلاس را در فصل تابستان که فصل خودش است ببینیم تعبیری ندارد ولی دیدن گیلاس در فصلی که این میوه نیست خوب نیست به خصوص که اگر ترش مزه باشد که غم را نشان می دهد.

بیشتر معبران دیدن گیلاس و آلبالو را خوب نمی دانند بخاطر اینکه بیشتر اوقات ترش مزه هستند

خوردن گیلاس شیرین معنای بدی ندارد و خواب خوبی است.

بهترین خواب برای دیدن گیلاس همان گیلاس کال و نرسیده است.

تعبیر خواب درخت آلبالو ، معنی دیدن درخت آلبالو در خواب های ما چیست همگی در سایت فال و خواب.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم تعبیر خواب سایت است مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.

همانطور که می دانید خواب یکی از نشانه های بزرگ خداوند است که می دانیم که خواب برادر مرگ است و بی شباهت به مرگ نیست.موقعی که می خوابیم روح از بدن ما جدا می شود و وقتی که می میریم هم روح از بدنمان جدا می شود.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب پرنده کوچک در دست ، معنی دیدن پرنده کوچک در دست در خواب

روح در خواب به آسمان می رود و به همین دلیل است که ما خواب می بینیم و گاهی رویای صادقه می بینیم.وقتی در قرآن می نگریم بارها کلمه خواب را می بینیم و این نشانه اهمیت خواب دارد.

تعبیر خواب درخت گیلاس و آلبالو

خواب در قرآن بنام حُلم آمده است و گاهی هم به صورت جمع آن یعنی احلام ، و گاهی منام و رویا.در احادیث به صورت رویا آمده است و از خواب های خوب بنام مبشرات نام برده شده است.

آنلی بیتون می گوید که اگر در خواب خود یک درخت آلبالو را پر از شکوفه ببینید معنی خواب شما سرگرمی و خوشبختی است.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب حج رفتن مادر ، معنی حج رفتن مادر در خواب های ما چیست

برای بهتر ارائه شدن این بحث تعبیر خواب آلبالو را در شرایط مختلف از معبران بزرگ برای شما آورده ایم.

تعبیر خواب آلبالو چیست

اگر در خواب دیدید که آلبالوی شیرین می خورید معنی خواب شما این است که به شما خبر های خوبی می رسد.

اگر در خواب دیدید که آلبالوی ترش می خورید معنی خواب شما این است که به شما غم و اندوه می رسد.

اگر در خواب دیدید که آلبالوی نرسیده و کال می خورید معنی خواب شما این است که غم و اندوهی در راه است.

اگر در خواب دیدید که آلبالوی زرد می خورید معنی خواب شما این است که بیمار می شوید.

اگر در خواب دیدید که آلبالوی شیرین و قرمز می خورید معنی خواب شما این است که به شما خیر و برکت می رسد.

مولف

اگر در خواب خود آلبالو و گیلاس سرخ و رسیده ببینید که شیرین هستند معنی خواب مال و آرزو برای شماست.

تعبیر خواب آلبالویی که زرد است برای بیننده خواب کسالت و بیماری است.

منوچهر مطیعی

اگر آلبالو را در فصل خودش ببینید این خواب معنی خاصی ندارد.

اگر در غیر فصل آلبالو مثلا در زمستان این خواب را ببینید معنی خواب شما خوب نیست.

اگر در خواب آلبالوی ترش ببینید معنی خواب شما اصلا خوب نیست و به غم و اندوه اشاره می کند.

دیدن گیلاس و البالو با هم معنی خوبی ندارد چرا که معمولا ترش مزه هستند.

دیدن آلبالوی شیرین در خواب بد نیست به خصوص اگر نرسیده باشد.

دعا سایت – وبگاه ادعیه و اذکار اسلامی مجربه

تعبیر خواب گیلاس و خوردن گیلاس – دیدن درخت گیلاس در خواب نشانه چیست

در این پست از سایت ذکر و دعاهای قرآنی دعا سایت doasite.com تعبیر خواب گیلاس و خوردن گیلاس – دیدن درخت گیلاس در خواب نشانه چیست را برای شما عزیزان قرار دادیم . معنی و مفهوم و تفسیر و تعبیر خواب گیلاس و خوردن گیلاس و هسته گیلاس و میوه گیلاس و گیلاس سفید و گیلاس چیدن از درخت و گیلاس برای زن باردار …

تعبیر خواب گیلاس و خوردن گیلاس – دیدن درخت گیلاس در خواب نشانه چیست,معنی و مفهوم گیلاس در خواب,تعبیر خواب درخت گیلاس,تعبیر خواب خوردن گیلاس,تعبیر خواب چیدن گیلاس از درخت,تعبیر خواب گیلاس ابن سیرین,تعبیر خواب گیلاس در بارداری,تعبیر خواب گیلاس روی درخت

تعبیر خواب درخت گیلاس و آلبالو

معبرین اسلامی دیدن گیلاس در خواب را دلیل بر مال و آنچه که نیازمندید دانسته‌اند. البته لازم به ذکر است که دیدن رویای این میوه اگر در فصل خودش باشد تعبیری به همراه نداشته و اگر در غیر فصل دیگری به مانند زمستان مشاهده شود تفسیری نیکو نخواهد داشت.

تعبیر خواب گیلاس

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

برخی معبرین دیدن گیلاس و آلبالو را خوب ندانسته‌اند و بیشتر به خاطر ترشی مزه‌اش آن را غم و اندوه تعبیر کرده‌اند ولی اگر در خواب ببینید گیلاس می‌خورید و آن کاملاً شیرین است بد نیست. چنانچه کال باشد بهتر است.

مؤلف کتاب بانک جامع تعبیر خواب گوید:

اگر در خواب گیلاس سرخ و گیلاسی که به سیاهی می زند را به وقت خود بیند، دلیل بر مال و خواسته بود و گیلاسی که به زردی می زند، دلیل بیماری است.

دیدن گیلاس در خواب چه مفهومی دارد؟ (معبرین غربی)

معبرین غربی:

دیدن گیلاس در خواب سمبل رونق و شکوفایی است. موفقیت، خوشی و سربلندی از نشانه‌های خوب دیدن گیلاس در خواب است.گیلاس به همراه میوه‌های رسیده حاکی از شروع یک رابطه صمیمی است. اگر در خواب از خوردن گیلاس لذت بردید به این معنی است با عطوفت و مهربانی خود می‌توانید بر دشمنانتان غلبه کنید.اگر گیلاس ترش مزه ای را در خواب خوردید نشانه نگرانی و غم و اندوه است. بیشتر این خواب مربوط به خانواده شماست.

آنلی بیتون می‌گوید:

دیدن گیلاس در خواب، نشانه آن است که بخاطر رفتار دوستانه خود محبوبیت کسب خواهید کرد.خوردن گیلاس در خواب، علامت آن است که می‌خواهید به هدفی ارزشمند دست یابید.

لوک اویتنهاو می‌گوید:

خوردن گیلاس: دعواچیدن گیلاس: شادیدرخت گیلاسی پر از شکوفه: سرگرمی، خوشبختی

تعبیر خواب گیلاس کال (نرسیده)

آنلی بیتون: دیدن گیلاس سبز و کال در خواب، دلالت بر آن دارد که خوشبختی نزدیک شما است.معبرین غربی گویند: گیلاس نرسیده نشانه چیزی است که شما نیاز دارید و گیلاس رسیده بیانگر تندرستی است.

**************************************************

بازنشر : سایت دعاسایت (بزرگترین منبع ذکر و دعاهای قرآنی)

مطلب قبلی

اعمال مخصوص شب ۲۱ ماه رمضان – دعای روز بیست و یکم ماه رمضان

مطلب بعدی

اسرار و رازهای قلعه سب یکی از قلعه های تاریخی و باستانی ایران

تعبیر خواب زن گرفتن مرد متاهل – تعبیر دیدن زن دوم برای مرد متاهل

تعبیر خواب کیف دوشی زنانه – تعبیر دزدیده شدن کیف دوشی زنانه

تعبیر خواب لباس زمستانی پوشیدن – تعبیر خریدن لباس زمستانی در خواب

تعبیر خواب مهمان ناشناس و غریبه + تعبیر آمدن مهمان ناشناس در خواب

تعبیر خواب درخت گیلاس و آلبالو

تماس از  10صبح الی 21

 • روش تهیه ترشی زیتون در خانه
 •  

  09108496864

  09100439969

  آخرین مطالب

  علامت بعلاوه روی سنگ نشانه چیست + نشانه…

  آیات قرآنی برای وسعت و گشایش در زندگی و…

  تعبیر خواب زن گرفتن مرد متاهل – تعبیر…

  اسم اعظم نام رضا چیست + محاسبه ذکر هم نام…

  پستهای اخیر

  علامت بعلاوه روی سنگ نشانه چیست + نشانه بعلاوه در دفینه یابی

  تعبیر خواب درخت گیلاس و آلبالو

  آیات قرآنی برای وسعت و گشایش در زندگی و استجابت دعا و حاجت

  تعبیر خواب زن گرفتن مرد متاهل – تعبیر دیدن زن دوم برای مرد متاهل

  اسم اعظم نام رضا چیست + محاسبه ذکر هم نام اسم رضا

  پستهای اخیر

  علامت بعلاوه روی سنگ نشانه چیست + نشانه بعلاوه در دفینه یابی

  آیات قرآنی برای وسعت و گشایش در زندگی و استجابت دعا و حاجت

  تعبیر خواب زن گرفتن مرد متاهل – تعبیر دیدن زن دوم برای…

  اسم اعظم نام رضا چیست + محاسبه ذکر هم نام اسم رضا

  Welcome, Login to your account.

  Recover your password.

  A password will be e-mailed to you.

  مجله دلگرم: دیدن خواب گیلاس ( خواب خوردن گیلاس ، کاشتن درخت گیلاس ، شکوفه گیلاس ، تعبیر خواب دانه گیلاس و …) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم .

  منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

  لوک اویتنهاو می گوید :

  تعبیر خواب درخت گیلاس و آلبالو

  آنلی بیتون می‌گوید :

  دیدن درخت گیلاس درخواب تعبیرش عشق و ازدواج است. اگر درخواب درخت گیلاس دیدید به زودی عاشق می شوید و ازدواج موفقی خواهید داشت.

  لوک اویتنهاو می گوید :درخت گیلاسی پر از شکوفه نشانه سرگرمی و خوشبختی است

  اگر در خواب دیدید که دانه گیلاس می خورید نشان دهنده بیماری معده است. ممکن است در واقعیت دچار بیماری معده شده باشید که این موضوع برایتان بسیار ناراحت کننده است.

  لوک اویتنهاو می گوید :

  تعبیرهای مرتبط با این خواب :

  تعبیر خواب سیب : دیدن سیب در خواب نشانه چیست ؟

  ۳۸ تعبیر و تفسیر دیدن انار در خواب

  تعبیر خواب انجیر : دیدن انجیر در خواب به چه معناست ؟

  تعبیر خواب هندوانه : ۲۰ نشانه و تفسیر دیدن هندوانه در خواب

  دیدن کیک در خواب چه تعبیری دارد ؟

  تعبیر خواب باغ : دیدن باغ در خواب نشانه چیست ؟

  ترجمه : معصومه راهی

  تعبیر خواب گیلاس : گیلاس یکی از میوهایی که معبران برای آن تعبیرهای مختلفی دارند و بستگی به نوع خواب دارد و احساس مزه شیرین و ترش بودن آن نیز در تعبیر خواب تاثیر دارد. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر خواب گلاس را آماده کردایم.

  اگر فردی در خواب ببیند که گیلاس شیرین می خورد به او خبر خوشی می رسد.
  اگر فردی در خواب ببیند که گیلاس ترش می خورد بر آن فرد اندوهی می رسد.
  اگر فردی در خواب ببیند که گیلاس زرد می خورد دلالت بر بیماری است.
  اگر فردی در خواب ببیند که آلبالوی شیرین و قرمز می خورد نشانه این است که به او خیر و برکت می رسد.

  منوچهر مطیعی تهرانی گوید: برخی معبرین دیدن گیلاس و آلبالو را خوب ندانسته‌اند و بیشتر به خاطر ترشی مزه‌اش آن را غم و اندوه تعبیر کرده‌اند ولی اگر در خواب ببینید گیلاس می‌خورید و آن کاملاً شیرین است بد نیست. چنانچه کال باشد بهتر است.

  همچنین بخوانید: تعبیر خواب چیدن میوه , تعبیر خواب درخت , تعبیر خواب سیب

  تعبیر خواب درخت گیلاس و آلبالو

  آنلی بیتون گوید: دیدن گیلاس در خواب ، نشانه آن است که بخاطر رفتار دوستانه خود محبوبیت کسب خواهید کرد .
  خوردن گیلاس در خواب ، علامت آن است که می خواهید به هدفی ارزشمند دست یابید .
  دیدن گیلاس سبز و کال در خواب ، دلالت بر آن دارد که خوشبختی نزدیک شما است .

  لوک اویتنهاو گوید: خوردن گیلاس : دعوا , چیدن گیلاس : شادی , درخت گیلاسی پر از شکوفه : سرگرمی ، خوشبختی , کیک گیلاس : سوء تفاهم

  گیلاس دارای گونه‌های متعدد و در تمام ایران پراکنده‌است. از گیلاس علاوه بر مصرف به عنوان میوه خام، مربا و کمپوت ساخته می‌شود. برگ آن به صورت دم کرده برای درمان بیماری کلیه و کبد مورد استفاده قرار می‌گیرد. میوه گیلاس در سلامت چشم، سلامت پوست، پیری و کاهش وزن بسیار مؤثر می‌باشد.

  نام (required)

                 ایمیل (نشان داده نخواهد شد, الزامی)

  معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن گیلاس در خواب آورده اند .مطیعی تهرانی درباره تعبیر خواب گیلاس می گوید خوردن گیلاس در خواب خوب نیست .ولی اگر کاملا شیرین باشد تعبیر بدی ندارد . معبر دیگری می گوید خوردن گیلاس در خواب به معنی رسیدن به هدفی ارزشمند است . برای دانستن تعبیر کامل با پرشین وی همراه باشید.

  تعبیر خواب گیلاس به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

  گیلاس اگر در فصل خودش در خواب دیده شود تعبیری ندارد ولی اگر در غیر فصل مثلا در زمانی که برف بر زمین نشسته
  و آبها یخ بسته گیلاس ببیند و بخورد خوب نیست بخصوص اگر مزه اش ترش باشد. گیلاس و آلبالو را
  خوب ندانسته اند

  و بیشتر به خاطر ترشی مزه اش آن را غم و اندوه تعبیر کرده اند ولی اگر در خواب ببینید گیلاس می خورید
  و آن کاملا شیرین است بد نیست. اگر کال باشد بهتر است.

  آنلی بیتون درباره دیدن گیلاس در خواب مى‏گوید:

  تعبیر خواب درخت گیلاس و آلبالو

  ۱ـ دیدن گیلاس در خواب ، علامت آن است که بخاطر رفتار دوستانه خود محبوبیت کسب خواهید کرد .
  ۲ـ خوردن گیلاس در خواب ، نشانه آن است که می خواهید به هدفی ارزشمند دست یابید .
  ۳ـ دیدن گیلاس سبز و کال در خواب ، به این معنا است که خوشبختی نزدیک شما است

  لوک اویتنهاو درباره تعبیر خواب گیلاس می گوید :

  خوردن آن : دعوا
  چیدن آن : شادی
  درخت گیلاسی پر از شکوفه : سرگرمی ، خوشبختی
  کیک گیلاس : سوء تفاهم

  نام علمی گیلاس (Prunus avium) و از خانواده ی (Rosaceae) می باشد. درخت گیلاس بدون خار و دارای میوه ی
  گوشت‌ دار و محتوی یک هسته است. گیلاس میوه ی کوچک، گرد و ملین است که در هنگام چیدن
  به رنگ قرمز یا سیاه می‏ باشد و دارای یک هسته است.

  در واقع در طبیعت سه نوع گیلاس به رنگ‏ های قرمز، سیاه و زرد یافت می ‏شود.

  گیلاس ‏ها را همیشه رسیده می ‏چینند زیرا پس از چیدن گیلاس ها به خوبی رشد نمی ‏کنند و شما می ‏توانید
  آن را تنها ۱ تا ۳ روز به خوبی نگهداری نمایید.

  تاویل , جسارت , تبیان

  Copyright (c) 2006-2019 persianv.com All Rights Reserved

  © باز نشر مطالب اختصاصی سایت فقط با ذکر منبع و لینک مطلب در سایت persianv.com مجاز میباشد .

  یوتاب گلچینی از بهترین ها

  برچسب های مرتبط

  گیلاس اگر در فصل خودش در خواب دیده شود تعبیری ندارد ولی اگر در غیر فصل مثلا در زمانی که برف بر زمین نشسته و آبها یخ بسته گیلاس ببیند و بخورد، خوب نیست بخصوص اگر مزه اش ترش باشد. تعبیر خواب گیلاس شیرین بد نیست بخصوص که کال باشد. تعبیر خواب گیلاس ترش اصلا خوب نیست و غم و اندوه است.

  تعبیر خواب خوردن گیلاس
  تعبیر خواب خوردن گیلاس این است که می خواهید به هدفی بزرگ برسانید.

  تعبیر خواب رنگ گیلاس
  تعبیر خواب گیلاس سیاه و سرخ در وقت خودش مال و آرزو است.
  تعبیر خواب گیلاسی که زرد است بیماری است.
  تعبیر خواب گیلاس سبز و کال خوشبختی است.

  تعبیر خواب درخت گیلاس و آلبالو

  تعبیر خواب گیلاس از دید لوک اویتنهاو:
  تعبیر خواب خوردن گیلاس، دعوا است
  تعبیر خواب چیدن گیلاس ، شادی است
  تعبیر خواب درخت گیلاس پر از شکوفه ، سرگرمی و خوشبختی است
  تعبیر خواب کیک گیلاس، سوء تفاهم است

  تعبیر خواب گیلاس از دید آنلی بیتون:
  دیدن گیلاس در خواب، نشانة آن است که بخاطر رفتار دوستانة خود محبوبیت کسب خواهید کرد .
  خوردن گیلاس در خواب، علامت آن است که می خواهید به هدفی ارزشمند دست یابید .
  دیدن گیلاس سبز و کال در خواب، دلالت بر آن دارد که خوشبختی نزدیک شما است .

  اگر تعبیر خواب خود را پیدا نکردید آن را از ما بپرسید. لطفا به موارد زیر دقت فرمایید: لطفا هر خواب را در صفحه تعبیر خواب مرتبط با آن سوال کنید.
  لطفا قبل از ارسال خواب متن تعبیر خواب را به دقت بخوانید. اگر تعبیر خواب درخواستی در صفحه موجود باشد دیدگاه شما پاسخ داده نخواهد شد.
  حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. کامنت های انگلیسی تایید نخواهند شد.
  تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
  ارسال تعبیر خواب به ایمیل امکان پذیر نمی باشد و تعبیر ها فقط در سایت نوشته می شود.
  تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.
  در صورتیکه خواب ارسالی شما بیشتر از ۷۵۰ کاراکترباشد، به ازای هر ۷۵۰ کاراکتر یک حق خواب از شما کسر خواهد شد!

  از تاریخ 21 بهمن 1396 فقط اعضای وب سایت می توانند تعبیر خواب خود را سوال کنند. اگر قبلا عضو شده اید ورود و برای ثبت نام عضویت را کلیک کنید.
  ورود
  عضویت

  Marzi : سلام. وقتتون بخیر. دیروز صبح خواب دیدم یه جایی بودم با دو نفر دیگه از دست یکی فرار میکردیم. نمیدونم میخواست ما رو بکشه یا به ما آسیب بزنه. من رفتم یه جایی که تو ذهنم دستشویی بود قایم شدم و درب رو از داخل بستم ولی دستشویی نبود کف اش خاکی بود. بعد دیدم چند نفر در رو باز کردن و یکی هم داشت بهم از یه سمت دیوار که دیدم بازه داره نگام میکنه منم اومدم بیرون که دوباره فرار کنم. رفتم دیدم یه جمعیت زیادی نشستن مراسم عزاداری امام حسین. من میخواستم از بین اونا رد شم که فرار کنم. رفتم تو جمعیت. تو ذهنمم هست که مقدار زیادی پرتقال دیدم. بعد تو یه صحنه دیگه تو یخچال خونه خواهرم یه عالمه گیلاس های خوشرنگ بود که گفتم با خودم از اینا بخورم که دیگه بیدار شدم. در ضمن من مجرد هستم‌. ممنون

  فریبا هراتی : سلام. تشکر. شما از اینکه محدودتان کنند فرار می کنید یا موقعیت و رابطه ای هست که از مواجهه با آن خودداری می کنید. شاید سعی کنید که نگرانی هایتان را در خودتان حبس کنید ولی اینکار فایده ای ندارد و شما احساس بی یاوری خواهید کرد. شما برای حل مشکلاتتان متوسل به امام حسین ع خواهید شد و به امنیت و آرامش می رسید. خواسته هایتان برآورده می شود و به هدفتان خواهید رسید. تشکر از همراهیتون.

  Amin Hoseini : سلام خواب دیدم رفته بودیم شمال روی یک درخت کاج لانه چند تا پرنده بود . یکدفعه کاج افتاد زمین و ۳ تکه شد و گیلاس و زردآلوی زیادی روی شاخه‌هاش روییدن البته نمیدونم قبل از افتادن کاج روش این میوه ها روییده بود یا بعد از افتادن روییدن و من گیلاس زیادی و تعدادی هم زردآلو چیدم و آوردمشون محل اقامتم و با بچه‌هام و خانمم خوردیم ولی به خاطر لانه پرندگان هم که خراب شده بود ناراحت بودم و متعجب از اینکه چه طوری از کاج گیلاس و زردآلو روییده .

  فریبا هراتی : سلام. شما به موفقیت خواهید رسید و سردی و بی مهری کسی نسبت به شما از بین خواهد رفت و در عوض او به شما ثروت زیادی خواهد بخشید. شاید برای کسی اتفاق بدی می افتد ولی در مقابل به شما ثروت زیادی خواهد رسید. لطفا برای دفع شر صدقه بدهید چون ممکن است کسی فوت کند، هر چند که به شما ارث برسد. تشکر از همراهیتون.

  Niloo : سلام.خواب دیدم لطفا خوابمو نمایش ندین.

  فریبا هراتی : سلام. دوست پسر شما می خواهد احساسات واقعی اش را پنهان کند، ژست خردمند بودن به خودش بگیرد و در اصل می خواهد که بی خیال و راحت باشد و تصویر یک آدم موفق و بی خیال را از خودش به شما ارائه دهد. شما بر خلاف او، خونسرد و بی خیال نیستید و هدفتان به بازی گرفتن او نبوده بلکه می خواهید خوشبخت باشید و برای او ارزش قائل بودید. اما دوست خوبم اگر برای خودتان ارزش قائلید، بگذارید برود. کسی که از بیرون سفت و سخت به نظر می رسد اما از درون شکننده است اوست و نه شما! اوست که ضرر می کند ( طالبی) و شما با ارزش و پر شور و قیمتی هستید. قدر خودتان را بدانید. تشکر از همراهیتون.

  فاطمه : سلام خانم هراتی عزیزم.خواب دیدم در یک خانه دو طبقه هستم انگار خونه خودمون بود تو خواب. مهمان داشتیم طبقه بالا شلوغ بود.اومدم طبقه پایین، حیاط بود با یه باغچه که یکی از پسرای فامیل که نوجوان و چاق بود داشت به دوتا درخت گیلاس که تو باغچه مون بود آب میداد.(فکنم خوده پسره کاشته بود)بالای درخت یه طناب لباس بود که شلوارسفید پدرم روش آویزون بود.عکس عروسی مامان بابام هم بود ولی عکس ندیدم(حس کردم تو عکس عروسبشون سن الانشونه وژست گرفتن پدرمادرم) گیلاسای درشت سرخ و آبدار شیرین. دوتا گیلاس چیدم و خوردم. موقع چیدن و خوردن گیلاس به حدی آبدار بود که روی شلوار پدرم پاشید و شلوارش گیلاسی شد. پسره که داشت آبیاری میکرد گفت نگران نباش چیزی نیست.تشکر.

  فریبا هراتی : سلام. زندگی شما تحولی مثبت خواهد داشت و ایده های تازه ای به ذهنتان راه می یابد و روحیات قویتر و بهتری خواهید داشت. روابط شما با دیگران قویتر خواهد شد و پایه ی زندگی تان بر مبنای عشق و آرامش و صلح و صفا بنا نهاده خواهد شد. شما گشایش کار خواهید یافت و پدرتان به نیکی و پاکی شناخته خواهد شد و اعتبار او در نقشی که در زندگی تان دارد، بسیار بالا خواهد رفت. پدر و مادر شما به عنوان زوجی موفق و متعهد به همدیگر شناخته خواهند شد. شما به ثروت و شادی زیادی خواهید رسید و موفقیت و شادی تان را مدیون پدرتان می دانید. تشکر از همراهیتون.

  smamb : با سلام و خسته نباشيد. خواب میدیدم من همسر یکی از آشناها بودم.انگار تازه عروس بودم.ديزاين خونه این آقا کاملا امروزی شده بود و همه چیز سفیدو تمیز بود.این آقا روی مبل نشسته بود و به من نگاه میکرد با حالت مایوسانه و خجالت و باورش نميشد من برم پیشش بشینم منتظر بود برم پیشش بشینم.یه دختر کوچولو داره که اونم همونجا بود که دختر منم بود.یعنی فقط همسرش عوض شده بود که من بودم.با خودم فکر می کردم که چون من خیلی پرخورم گیلاسای تو یخچالو تو چند وعده میخورم که این آقا که تو خواب شوهرمه اعتراض نکنه.چون در واقعیت این آقا خسیسه.من گیلاسارو قسمت کردمو یه قسمتشو میخوردم ولی این آقا اعتراضی نمیکرد فقط حواسش به من بود.ممنون از تعبیرتون

  فریبا هراتی : سلام. تشکر. شما به این فکر می کنید که اگر در زندگی تان به کسی مانند او متعهد بودید، کاری می کردید که مدرنتر فکر کند و اصلا به او اجازه نمی دادید که بخواهد با افکار و عقاید قدیمی اش زندگی تان را خراب کند. شما در ثروت او با او سهیم می شدید و هر چه منابع داخلی و پول و ثروت بود خرج می کردید که او یاد بگیرد که با خانمش خست به خرج ندهد. ولی این کار را تدریجا و از روی سیاست انجام می دادید و نه اینکه به یکباره پولهایش را تمام کنید. اینطوری او هیچ کاری نمی توانست بکند . فکر می کنید که 🙁 اگر عادت می کرد از اول که باید پول خرج کند، الان یاد گرفته بود). تشکر از همراهیتون.

  Sssbbb : سلام وقتتون بخیر. خواب میدیدم از آسمون یه عالمه گیلاس میباره.با سرعت خیلی زیاد.منم تند تند دستامو میگرفتم دستام بلافاصله پره گیلاس میشدو میخوردم. خیلی مزه شیرینو دلچسبی داشتن.گیلاسا بدون بند بودن که به راحتی مشت مشت میریختم تو دهنم. جالبه که روی زمین یا روی سرو بدنم نمیریختن با اینکه همه جا گیلاس میبارید . فقط وقتی دستامو میگرفتم توی دستام پر ميشد.بعد دیدم یه آقایی که از اعضای خونواده من بود ولی نمیدونم کی بود در خونمونو برام باز کرده بود و وايساده بود منو تماشا میکرد.منتظر بود برم داخل.خونمون در واقعیت جنوبیه ولی تو خواب شمالی بود.تو کوچه و خیابون هیچکس به گیلاسا دستم نمیزد. حتی نگاهم نمیکردن. گیلاسارو میدیدن ولی همونجوری به کار خودشون بودن.انگار فقط مال من بود مردمم اینو میدونستن. خیلی ممنون از تعبیرتون

  فریبا هراتی : سلام. تشکر. شانس و تقدیر به شما رو آورده و شما به تمام خواسته های خوب خودتان می رسید. شادی و ثروت و سلامتی و عشق به زندگی تان راه می یابدو گشایش کار می یابید. اگر مجرد هستید ازدواج خواهید کرد. خیالتان از بابت همه چیز راحت باشد. تشکر از همراهیتون.

  shamim : با سلام و خسته نباشید خدمت خانم هراتی.
  لازم به توضیح هست که من بیشتر مواقع خوابی که میبینم خودم نقش داشته باشم ، به خواهرم برمیگرده و برای خواهرم تعبیر میشه.( من متاهلم خواهرم مجرد ).قبل خواب خیلی با خدا درباره ازدواج خواهرم حرف زدم.
  خواب دیدم که من و مادرم و یک شخص جوان دیگری که در خواب میشناختمش ولی به محض اینکه بیدار شدم اصلا نمیدونم کی بود(و حتی نمیدونم مرد بود یا زن) تو حیاط سرسبزی که انگار ادمای دیگه هم توش هستند، هستیم (ما در واقعیت حیاط بزرگ و سر سبزی داریم ولی درخت گیلاس نداریم. ) و رفتیم به سمت درخت انار، درخت انار هم میوه داشت هم شکوفه. ولی هنوز میوه اش سبز بود. و زیر سایه درخت مامانم بروی یه صندلی نشست و من پشتش سر پا بودم موهاشو نوازش میکردم . اون شخص دیگر جلوی مادرم بود داشت به مادرم میگفت که عینک طلایی خیلی بهت میاد من گفتم اره مامانم یکی داره ولی گذاشته بعدا استفاده کنه(در واقعیت تازه این عینکو خریده و گذاشته برای مراسم های مهم مثل خواستگاری خواهرم استفاده کنه) بعد من گفتم نگاه کن چشمای مامانم چقدر قشنگه و عسلی رنگه (که در واقعیت چشمای مادرم قهوه ای روشنه). بعد توجه ام به زیر درخت جلب شد که پای درخت گوجه و صیفی جات کاشته شده بود که سر سبزو تازه بود ولی شکوفه ویا میوه نداشت تازه و سبز بود..بعد یهو نگاهم رفت سمت درخت که دیدم میوه قرمز روش هست و دقت کردم دیگه درخت انار برام نقشی نداشت. درخت پر بود از میوه های بسیار زیاد قرمز رنگ. تو خوابم حس کردم درخت گیلاسه. بعد به مادرم گفتم میوه هاشو بچینیم، که انگار خودم یکم بالای درخت رفتم بعد مامانم انگار بالا رفت برای میوه چیدن. بعد یه اقای غریبه دیگه هم انگار اومد کمکمون(نمیشناختمش). بعد انقد میوه ها زیاد بود که میریخت تو پلاستیک میداد به من که ببرم خونه. یهو همسایه ها جمع شدن گفتن ماهم میخوایم که گفتیم نه ما میبریم خونه میخواین بیاین اونجا بخرین. انگار میگفتیم کیلو 38بدیم دقیق یادم نیس.بعد من میوه هارو داشتم میبردم خونه که یه اقای دیگه ی حدود37.38ساله کت و شلوار پوشیده ای اونجا بود که به من تمایل نشون میداد. بهش با تکون سرم گفتم اسمت چیه؟ فک کنم گفت یونس یا عیسی دقیق یادم نیست گفتم از کیفم کلید رو بهم بده. کیفمو باز کرد کلید رو داد گفتم من میرم بقیه میوه هارو تو بیار گفت باشه. گفتم ادرس خونه مارو بلدی؟ گفت اره. ممنون از تعبیرتون.

  فریبا هراتی : سلام. تشکر. شما می خواهید شادی و سرزندگی به زندگی خانوادگی شما بیاید. شرایط ازدواج خواهرتان هنوز محیا نیست و شما می خواهید که مادرتان فکرش راحت باشد و از او حمایت می کنید. مادر شما خیلی خوش بین است که خواهرتان به موفقیت برسد و مثبت اندیش است. مادر شما درک بالایی دارد ولی بسیار احساساتی است و مسئولیت های زیادی به دوش اوست یا خودش احساس مسئولیت زیادی دارد. خدارو شکر سلامتی برای شما و خانواده تان فراهم است. درخت گیلاس سرگرمی و خوشبختی و گیلاس مال و آرزو و ثروت است، خوش شانسی است و صاف و صادق بودن است. شما گشایش کار می یابید و زندگی شادی خواهید داشت . می خواهید که خواهرتان سرزنده و شاد باشد و ازدواج کند. آدم صبوری به زندگی خواهرتان وارد می شود که شما او را می پسندید و به خواستگاری خواهرتان می آید. تشکر از همراهیتون.

  میثم : سلام خانم هراتی عزیز وقتتون بخیر.
  بشه ممنونم خانم هراتی

  فریبا هراتی : سلام. تشکر. پدر شما می خواهد زندگی اش را متحول کند و به ایده های جدید و عملی کردن آن فکر می کند. او آرزوهایی دارد که شما هم با تعاریف و حمایتتان از او ، این آرزوها را زیباتر جلوه می دهید و به شادی و ثروت خواهید رسید. کسی هست که با سر به درون احساساتش شیرجه می زند و خیلی احساسی فکر می کند و عده ای هستند که هنوز بابت ناراحتی هایی که از گذشته برایشان بوجود آمده، غصه می خورندو عصبانی هستند که شما می خواهید آنها مثبت اندیش باشند و وادارشان می کنید که غصه نخورند. شما کار خوبی می کنید که با او تماس نمی گیرید. اگر تا ابد هم تماس نگرفت نگران نباشید! توکلتان به خدای بزرگ باشد و مطمئن باشید تماس شما با او جز دورتر شدن او از شما هیچ خاصیتی ندارد. تشکر از همراهیتون.

  hana : عذر ميخوام من فراموش كردم كه بگم من ديشب در واقعيت عدس خيس كرده بودم كه بپزم وخيرات كنم واينكه من در خواب برنج پخته جداگانه هم ميديدم

  hana : سلام ديشب خواب ديدم در حياط منزل مادرم اجاق روشن هست وروي ان قابلنه بزرگ عدس در خال پخت هست ميدونم اون قابلمه عدسي رو من براي دارم ميپزم براي خيرات كه پخش كنم ومامانم با چند تا زن وارد خونه ميشن براي مراسم روضه ومن ميگم چه بهتر عدسي زياد بود به اينها هم ميدم بعد وارد اتاق ميشم ميبينم رييس شركت همسرم با برادرش به همراه همسرم داخل اتاق نشستند وارد اتاق پشتي ميشم ميبينم خواهر هام نشستند يكي از خواهرهام به من با ناراحتي ميگه يه شيشه روي طا قچه بود شكست با ناراحتي ميگه شيشه عمر دوتا از خواهر هاي ديگم بود كه شكست ميگه نا اول فمر كرديم اونا ميميرند بعدش اونجا يه كاغذ پيدا كرديم روش نوشته بودتو ميميري ومنم خونسرد بهشون ميگم ديگه شده ديگه ناراحتي نداره همون موقع از خواب بلند شدم وقتي از خواب بلند شدم يازده صبح بود
  پ ن: من هميشه اكثرخوابهام رو تو خونه قديمي مادرم ميبينم با اينكه اون خونه نيست والان كوبيدن واز نو ساختن
  دوم اينكه مادر من اكثرا در منزلش مراسم روضه خوني داره
  سوم اينكه برادر رييس شركت شوهرم پيشنهاد كار شراكتي به همراه برادرش به همسرم داده
  ممنون ميشم خوابم رو اگه تعبير داره تعبيرش كنيد

  فریبا هراتی : سلام. دوست عزیز شما الان 6 ساعت منتظر مانده اید و من دلم نمی آید که خوابتان را تعبیر نکنم ولی باید منبعد توجه داشته باشید که همانطور که هنگام ثبت نام در سایت به شما اطلاع رسانی شد و در همه ی صفحات تعبیر خواب هم در کادر زرد رنگ برایتان توضیح داده شده، شما فقط مجاز به ثبت خوابتان در صفحه ی تعبیر خواب مربوط به خودش هستید که از روی لیست الفبای سایت می توانید به آن دسترسی داشته باشید. شما الان خواب اجاق یا مرگ یا عدسی دیده اید ولی در تعبیر خواب گیلاس ثبت کرده اید که اصلا هیچ ربطی به خوابتان ندارد. چنانچه در دفعات بعد خوابتان را در تعبیر خواب صفحه غیر مرتبط با خودش ثبت کنید مطلقا تعبیر نخواهد شد. تعبیر خواب شما این است که همسر شما پیشنهاد رئیس شرکت را پذیرفته و روی آن فکر می کند. اینکه شیشه می شکند به دل شکستگی کسی یا ناامیدی او و یا خدای نکرده فوت او اشاره می کند. زندگی شما متحول خواهد شد و شما قرار نیست بمیرید بلکه روش زندگی تان عوض خواهد شد. شما معتقد به اصول و قوانینی هستید که از مادرتان یاد گرفتید و مادرتان شخصیت با ایمانی دارند. تشکر از همراهیتون.

  از تاریخ 21 بهمن 1396 فقط اعضای وب سایت می توانند تعبیر خواب خود را سوال کنند. اگر قبلا عضو شده اید ورود و برای ثبت نام عضویت را کلیک کنید.
  ورود
  عضویت

  کلیه حقوق مادی ومعنوی مطالب متعلق به وب سایت یوتاب دات کام می باشد و کپی برداری از آن ممنوع است!

  تعبیر خواب
  گیلاس,تعبیر خواب گیلاس قرمز,تعبیر خواب گیلاس خوردن,تعبیر خواب گیلاس
  درشت,تعبیر خواب گیلاس خواستن,تعبیر خواب گیلاس چیدن,تعبیر خواب
  گیلاس,تعبیر خواب گیلاس سیاه,تعبیر خواب گیلاس و آلبالو,تعبیر خواب گیلاس
  زرد,تعبیر خواب گیلاس قرمز,تعبیر خواب خوردن گیلاس قرمز,تعبیر خواب خوردن
  گیلاس,تعبیر خواب خوردن میوه گیلاس,تعبیر خوردن گیلاس در خواب,تعبیر خواب
  گیلاس درشت خوردن,تعبیر خواب دیدن خوردن گیلاس,تعبیر خواب گیلاس بزرگ,تعبیر
  خواب گیلاس چیدن و خوردن,تعبیر خواب گیلاس چیدن,تعبیر خواب چیدن گیلاس در
  خواب,تعبیر خواب دیدن میوه گیلاس,تعبیر خواب گیلاس چیدن از درخت,تعبیر خواب
  گیلاس آلبالو,تعبیر خواب درخت گیلاس و آلبالو,تعبیر آلبالو و گیلاس در
  خواب,تعبیر خواب گیلاس و زرد الو

  گیلاس در خواب هم زیباست.خواب گیلاس می تواند یک خواب شیرین باشد.اگر شما هم گیلاس در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب گیلاس هستید می توانید تعبیرخواب گیلاس را از همه معبران بزرگ در این مطلب ببینید

  تعبیر خواب گیلاس سیاه و سرخ در وقت خودش مال و آرزو است

  تعبیر خواب گیلاسی که زرد است بیماری است

  تعبیر خواب درخت گیلاس و آلبالو

  تعبیر خواب گیلاس در فصل گیلاس بدون تعبیر است

  تعبیر خواب گیلاس در غیر وقت خودش خوب نیست

  تعبیر خواب گیلاس ترش اصلا خوب نیست و غم و اندوه است

  تعبیر خواب گیلاس و آلبالو را به طور کلی خوب نمیدانند چون ذاتا ترش مزه ای دارند

  تعبیر خواب گیلاس شیرین بد نیست بخصوص که کال باشد

  تعبیر خواب خوردن گیلاس ، دعوا است

  تعبیر خواب چیدن گیلاس ، شادی است

  تعبیر خواب درخت گیلاسی پر از شکوفه ، سرگرمی و خوشبختی است

  تعبیر خواب کیک گیلاس ، سوء تفاهم است

  تعبیر خواب دیدن گیلاس،محبوبیت زیاد به دلیل رفتار خوب است

  تعبیر خواب خوردن گیلاس این است که می خواهید به هدفی بزرگ برسانید

  تعبیر خواب گیلاس سبز و کال خوشبختی است

  گیلاس اگر
  در فصل خودش در خواب دیده شود تعبیری ندارد ولی اگر در غیر فصل مثلا در
  زمانی که برف بر زمین نشسته و آبها یخ بسته گیلاس ببیند و بخورد خوب نیست
  بخصوص اگر مزه اش ترش باشد. گیلاس و آلبالو را خوب ندانسته اند و بیشتر به
  خاطر ترشی مزه اش آن را غم و اندوه تعبیر کرده اند ولی اگر در خواب ببینید
  گیلاس می خورید و آن کاملا شیرین است بد نیست. چنانچه کال باشد بهتر است.

  گیلاس

  خوردن آن : دعوا

  چیدن آن : شادی

  درخت گیلاسی پر از شکوفه : سرگرمی ، خوشبختی

  کیک گیلاس : سوء تفاهم

  اگر در خواب گیلاس سرخ و گیلاسی که به سیاهی می زند را به وقت خود بیند، دلیل بر مال و خواسته بود و گیلاسی که به زردی می زند، دلیل بیماری است.

  تعبیر خواب درخت گیلاس و آلبالو

  ۱ـ دیدن گیلاس در خواب ، نشانة آن است که بخاطر رفتار دوستانة خود محبوبیت کسب خواهید کرد .

  ۲ـ خوردن گیلاس در خواب ، علامت آن است که می خواهید به هدفی ارزشمند دست یابید .

  ۳ـ دیدن گیلاس سبز و کال در خواب ، دلالت بر آن دارد که خوشبختی نزدیک شما است .

  تعبیر خواب درخت گیلاس و آلبالو
  تعبیر خواب درخت گیلاس و آلبالو
  0

  دوره مقدماتی php

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *